Faculty

Jianping He

Associate Professor

Email: jphe@sjtu.edu.cn

Post-Doctor

Ying Li

Post-doctor

Email: li_ying@sjtu.edu.cn

Jin Ke

Post-doctor

Email: jinke@sjtu.edu.cn

Ph.D. Students

Yushan Li

Class of 2020 (M.S. 2018)

Email: yushan_li@sjtu.edu.cn

Qing Jiao

Class of 2019

Email: jiaoqing@sjtu.edu.cn

Xiaoyu Luo

Class of 2019

Email: xyl.sjtu@sjtu.edu.cn

Xuda Ding

Class of 2019

Email: dingxuda@sjtu.edu.cn

Zitong Wang

Class of 2020

Email: wangzitong@sjtu.edu.cn

Chendi Qu

Class of 2021

Email: qucd21@sjtu.edu.cn

Jia Qi

Class of 2021

Email: jia.qi@sjtu.edu.cn

Hao Jiang

Class of 2019

Email: mouse826612011@sjtu.edu.cn

Tao Xu

Class of 2018

Email: Zerken@sjtu.edu.cn

Master Students

Yarong Wang

Class of 2020

Email: wangyr16@sjtu.edu.cn

Haoxuan Pan

Class of 2021

Email: panhaoxuan@sjtu.edu.cn

Yan Zhong

Class of 2021

Email: darknessgod@sjtu.edu.cn

Shuying Qin

Class of 2018

Email: QSY-5208@sjtu.edu.cn

Fan Ding

Class of 2018

Email: ding0106@sjtu.edu.cn

Undergraduate Students

Yanheng Gu

Class of 2018

Email: guyanheng@sjtu.edu.cn

Yilin Zhang

Class of 2019

Email: yilinsjtu@sjtu.edu.cn

Xinyun Shen

Class of 2019

Email: shenxinyun@sjtu.edu.cn

Chen Chen

Class of 2018

Email: CHEN-30@sjtu.edu.cn

Yaoyu Liu

Class of 2019

Email: lyyu19@sjtu.edu.cn

Junyan Ren

Class of 2020

Email: r_02213@sjtu.edu.cn

Yuke Xing

Class of 2020

Email: xingyuke-v@sjtu.edu.cn

Wang Xi

Class of 2019

Email: bddwyx@sjtu.edu.cn

Jisheng Xu

Class of 2019

Email: xjs_sjtu@foxmail.com

Kexiang Mao

Class of 2019

Email: mkxcarpediem@sjtu.edu.cn

Alumni (Enterprise Field)

Cong Liu

Huawei Technologies Co.Ltd.
Graduated in 2020

Wenjing Liao

Hello Transtech (Hellobike)
Graduated in 2020

Yang Miao

TP-Link Technologies Co.Ltd.
Graduated in 2020

Alumni (Academic Field)

Zhiyu He

ETH Zürich
Graduated in 2022

Hongbo Li

Singapore University of Technology and Design

Luo Kai

Post-doctor

Email: kailuo2019@sjtu.edu.cn