Address

Contact Information

Email: mr.kong@sjtu.edu.cn

Weizhe Kong

Class of 2022

Shanghai Jiao Tong University