Address

Contact Information

Email: jia.qi@sjtu.edu.cn

Jia Qi

Class of 2021

Shanghai Jiaotong University