Zhiyu He and Shuying Qin are honored as Outstanding Graduate of Shanghai City, Jialun Li, Peinan Huang and Fan Ding are honored as Outstanding Graduate of SJTU. Congratulations to them!

Zhiyu He and Shuying Qin are honored as Outstanding Graduate of Shanghai City, Jialun Li, Peinan Huang and Fan Ding are honored as Outstanding Graduate of SJTU. Congratulations to them!

3rd August 2017

Part of the honor certificates