Zhiyu He and Shuying Qin are honored as Outstanding Graduate of Shanghai City, Jialun Li, Peinan Huang and Fan Ding are honored as Outstanding Graduate of SJTU. Congratulations to them!

Zhiyu He and Shuying Qin are honored as Outstanding Graduate of Shanghai City, Jialun Li, Peinan Huang and Fan Ding are honored as Outstanding Graduate of SJTU. Congratulations to them!

Part of the honor certificates